EXPANDABLE AREA
Use all default WordPress shortcodes or bring the area to life with custom shortcodes.

Latest Posts

  Go to Blog

  Latest Dribbble Shots

  Loading dribbble images...
  Follow us on Dribbble
  ... and much, much, more ...
  BUY BOLDIAL NOW
  EXPANDABLE AREA
  Use all default WordPress shortcodes or bring the area to life with custom shortcodes.

  Latest Posts

   Go to Blog

   Latest Dribbble Shots

   Loading dribbble images...
   Follow us on Dribbble
   ... and much, much, more ...
   BUY BOLDIAL NOW
   EXPANDABLE AREA
   Use all default WordPress shortcodes or bring the area to life with custom shortcodes.

   Latest Posts

    Go to Blog

    Latest Dribbble Shots

    Loading dribbble images...
    Follow us on Dribbble
    ... and much, much, more ...
    BUY BOLDIAL NOW
    De scheidingsapp helpt bij je scheiding.

    Liefde, scheiden, mediation

    Home > Liefde, scheiden, mediation

    mediation - boek liefde en relatie

    Love  Talk  voor  AppSharing  16  juni  2014

    Bijeenkomst:  Lancering  van  de  ScheidingsApp

    Dr.  Gert  Jan  Kloens

    Alle informatie, toelichting en wetenschappelijke verantwoording van deze Love Talk kunt u vinden in het boek
    Alles over liefde en relatiekwaliteit van Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn.

    Het  merendeel  van  de  paren  in  Nederland  die  getrouwd  zijn  of  samenwonen,  zijn  gelukkig  met
    elkaar.  Deze  paren  zijn  tevreden  over  de  kwaliteit  van  de  relatie  met  hun  levenspartner.  Ze  leven
    intiem  en  duurzaam  samen.  Verkeerslicht  op  groen.  Samen  op  weg  in  de  ‘groene  golf’.  Een  deel  van
    de  paren  staat  als  het  gaat  om  relatiekwaliteit  in  de  stand  ‘waakvlam’.  Verkeerslicht  op  oranje.  Een
    minderheid  is  relationeel  bankroet.  Verkeerslicht  op  rood.  Zo  is  er  op  basis  van  empirisch  en
    statistisch  onderzoek  een  grove  indeling  mogelijk  tussen  happy  couples,  ook  wel  masters  of
    relationship  genoemd,  en  disasters;  paren  die  de  geheime  wapens  van  de  liefde  niet  meer  kunnen
    vinden,  of  waarbij  het  gewoon  op  is:  een  onmogelijke  situatie  vanwege  onoverbrugbare  problemen,
    tot  misbruik  en  geweld  aan  toe.  Relationeel  bankroet. Met scheiden tot gevolg.

    In  Nederland  scheiden  100.000  stellen per  jaar.  Een  derde  daarvan  betreft
    echtscheidingen.  Een  klein  percentage  wordt  een  vechtscheiding,  een  kwestie  waar  minister
    Opstelten  (VenJ)  en  staatssecretaris  Van  Rijn  (VWS)    recent  aandacht  voor  vroegen.  Voor  deze  groep
    mocht  ik  voor  de  Tweede  Kamer  een  aanbeveling  schrijven  voor  verplichte  mediation.  Een  derde  van
    de  relaties  strandt  voortijdig,  in  Engeland  is  dit  45%.  Reden  voor  de  Britse  overheid  om  de  noodklok
    te  luiden.  In  vergelijking  met  40  jaar  geleden  zijn  er  in  ons  land  driemaal  zoveel  scheidingen,  volgens
    deskundigen  een  ramp,  volgens  verlichte  geesten  de  verworvenheid  van  onze  ‘vrije  liberale
    maatschappij’.  Bij  onze  westerburen  is  het  scheidingscijfer  in  vergelijking  met  40  jaar  geleden  zelfs
    verzesvoudigd.

    Terug  naar  ons  kikkerlandje.  De  gemiddelde  duur  van  een  relatie  voorafgaand  aan  scheiding  is  bijna
    15  jaar.  Het  zijn  met  name  de  jonge  veertigers,  de  generatie  van  net  voor  de  oliecrisis  en  onze  laatste
    autoloze  Zondag.  Of  er  een  verband  is…?

    Een  ander  in  het  spel,  botsende  karakters,  conflicten  en  op  elkaar  uitgekeken  zijn,  zijn  de  meeste
    voorkomende  redenen  om  te  scheiden.  Vreemdgaan  staat  in  de  meeste  landen  met  stip  op  nummer
    1.  Indien  er  vervolgens  een  keuze  voor  scheiding  gemaakt  is,  volgt  in  de  helft  van  de  gevallen  een
    scheidingstraject  van  meer  dan  een  jaar.  Een  periode  waarin  het  immuunsysteem  van  de
    toekomstige  ex-­‐partners  het  zwaar  te  verduren  krijgt.  In  vergelijking  tot  de  happy  couples  en  singles,
    zien  we  grote  risico’s,  maar  ook  evident  meer  psychopathologische  klachten,  zoals  angstklachten,
    depressie  en  slaapstoornissen,  lichamelijke  aandoeningen,  onzekerheidsgevoelens  en  sociaal-­‐
    relationele  kwetsbaarheid.  Voor  veel  mensen  valt  hun  sociale  netwerk,  vaak  zorgvuldig  en  over  een
    lange  periode  opgebouwd,  als  een  kaartenhuis  in  elkaar.  Familiebanden,  vriendschappelijke  banden
    en  contacten  in  de  woon-­‐  en  werkomgeving,  zijn  niet  zelden  onherstelbaar  ontwricht.

    De  zorgconsumptie  neemt  toe.  Afhankelijk  van  de  sociaaleconomische  positie  en  persoonlijke

    vaardigheden  is  er  herstel  mogelijk  of  blijft  herstel  uit.  Een  klein  deel  van  de  betrokkenen  eindigt
    destructief;  dood,  moord,  verslaafd  et  cetera.  Wist  u  dat  het  merendeel  van  de  moorden  wereldwijd
    het  gevolg  is  van  dit  type  relationele  conflicten?  Over  het  algemeen  wordt  de  sociale  verbondenheid
    aangetast,  zowel  binnen  de  eigen  kleine  kring  als  breed  maatschappelijk.  Twee  derde  van  de
    pogingen  om  een  nieuwe  relatie  duurzaam  te  maken  mislukt.

    In  grofweg  de  helft  van  de  gevallen  zijn  kinderen  betrokken.  Men  spreekt  in  dit  verband  over
    ‘kinderen  van  de  rekening’.  Mijn  leermeester,  emeritus  prof.  Alfons  Vansteenwegen  wees  er  tijdens
    zijn  afscheidsrede  terecht  op  dat  we  het  welzijn  van  kinderen  eens  wat  meer  in  ogenschouw  zouden
    moeten  nemen.  De  Kinderombudsman  deed  recent  hetzelfde.  Waarom?  Tijdens  en  na  scheiding
    hebben  kinderen  significant  meer  last  van  emotionele  problemen  en  gedragsproblemen.  Leer-­‐  en
    schoolprestaties  worden  aangetast  en  gevoelens  van  sociale  veiligheid  en  vertrouwen  in  ‘de  ander’
    staan  onder  hoogspanning,  niet  zelden  levenslang.  Dit  is  mogelijk  de  onderliggende  reden  dat
    kinderen  van  gescheiden  ouders  later  hun  leven  zelf  in  meer  dan  50%  van  de  gevallen  ook  een
    scheiding  doormaken.

    Ondanks  deze  sombere,  maar  reële  weergave  van  de  werkelijkheid,  kan  een  individu  altijd  een

    uitzondering  zijn  op  het  geheel.  Sommige  van  deze  mensen  adviseren  wij  zelfs  dringend  over  te  gaan
    tot  scheiding.  Ook  dient  gezegd  te  worden  dat  kwetsbaarheid  inherent  is  aan  het  leven  en  dat  het
    leven  niet  volledig  maakbaar  is,  ook  relaties  niet.  Het  moet  je  ook  gegeven  worden  en  zijn.  Vaak  is  dit
    geen  eigen  verdienste.

    De  volgende  vraag  volgt  als  vanzelf.  Wat  is  het  geheim  van  paren  met  een  gelukkige  relatie?  Wat  zijn
    de  ingrediënten  van  de  liefde  en  hoe  pas  je  deze  toe  in  je  relatie?  Allemaal  vragen  die  mensen
    enerzijds  mateloos  boeien  en  bezighouden,  of  anderzijds  kunnen  vermoeien  of  frustreren.  Wat  is
    vervolgens  de  link  naar  mediation?  De  link  naar  de  situatie  dat  mensen  niet  meer  samen  verder
    willen.  Daarover  kort  het  navolgende  in  deze  Love  Talk.

     

    Inmiddels  heeft  de  wetenschap  kant  en  klare  data  over  de  ingrediënten  van  een  gelukkige  relatie.
    Dat  betekent  niet  dat  het  geheim  van  de  liefde  onthuld  is,  maar  dat  we  weten  wat  de  geheime
    wapens  zijn  van  de  masters.  We  weten  ook  wat  de  disasters  doen.  Eerst  de  masters.  Masters  weten
    dat  een  intieme  duurzame  man-­‐vrouwrelatie  bestaat  uit  vier  kerneigenschappen.  Deze  zijn:  1)
    realistisch  perspectief  (o.a.  niet  idealiseren)  2)  respect  en  acceptatie  van  de  uniciteit,  het  unieke  van
    iedere  persoon  (andersheid  van  de  ander),  3)  intimiteit  (vriendschap,  aanraking  en  seks)  en  4)
    duurzaamheid  (trouw,  volharden,  doorzetten).  Het  zijn  de  fundamenten  onder  het  relatiehuis,  een
    huis  waarvan  de  mensen  vervolgens  zelf  de  inrichting  bepalen.  De  technische  term  voor  dit  type
    relatie;  Intieme  Duurzame  Realistische  Relatie  (IDRR),  een  type  te  onderscheiden  van  een
    zogenoemde  Postmoderne  Consumptieve  Relatie  (PCR).  De  masters,  zo  laat  onderzoek  zien,  zijn  in
    staat  om  middels  continue  positieve  wederzijdse  versterkingen  de  relatie  levend  te  houden.
    Vriendelijkheid,  geduld,  verdraagzaamheid,  waarheid  en  vergevingsgezindheid  zijn  sleutelbegrippen.
    Begrippen  die  in  de  oudheid  al  als  eigenschappen  van  de  liefde  werden  beschouwd  (de  beroemde
    tekst  uit  het  Bijbelboek  Korinthe  13).  Op  grond  van  aloude  teksten  als  deze  zeg  je  dan  ook;  de  liefde
    herken  je  aan  haar  vruchten.  Momenteel  worden  deze  liefdeseigenschappen  door  zeer  geavanceerd
    medisch-­‐psychologische  onderzoeken  bevestigd  (fMRI  scans,  hormoonmetingen,  et  cetera).  Er  is
    niets  nieuws  onder  de  zon.

     

    Als  we  vervolgens  deze  eigenschappen  onder  de  microscoop  leggen,  zijn  er  10  succesfactoren  te
    destilleren.  In  het  kort:  overeenkomsten,  acceptatie,  eerlijkheid,  openheid  en  integriteit,  aandacht
    geven,  empathie,  steun  geven,  gevoel  van  wij-­‐samen,  intimiteit,  goede  communicatie,  en
    gemeenschappelijke  uitdagingen.

     

    Disasters  doen  het  tegenovergestelde.  Ze  zijn  kritisch,  onvriendelijk,  ongeduldig,  defensief,
    ondankbaar  en  afstandelijk.

     

    De  uitdaging  in  ieders  leven  ligt  vervolgens  in  het  persoonlijk  gestalte  geven  aan  de  positieve
    eigenschappen  van  de  liefde  en  haar  succesfactoren.  Dit  is  de  persoonlijke  existentiële  optie  om  een
    liefdevol  persoon  te  zijn,  een  proces  van  zelfwording,  inclusief  vallen,  opstaan  en  weer  doorgaan.  Het
    hart  van  de  enkeling  moet  gezet  worden,  zou  onze  liefdesmaarschalk  Søren  Kierkegaard  zeggen.
    Paren  die  hierin  slagen  -­‐  te  objectiveren  in  een  meting  relatiekwaliteit  (verkeerslicht  groen-­‐  groene
    golf)  -­‐  blijken  de  gezondste  en  gelukkigste  mensen  op  deze  aarde.  Het  brein  van  deze  paren  staat
    letterlijk  in  de  ruststand,  de  stressknoppen  van  hypofyse  en  hypothalamus  staan  uit.  Dit  verklaart  het
    wetenschappelijke  feit  dat  partners  met  een  gelukkige  en  duurzame  relatie  gemiddeld  15  jaar  langer
    leven,  in  vergelijking  met  alleenstaanden  en  mensen  met  een  probleemrelatie.

     

    Mediation heeft  de  taak  om  mensen  die  besluiten  uit  elkaar  te  gaan  goed  te  begeleiden.  De
    ScheidingsApp  is  een  prima  tool  ter  ondersteuning,  zowel  voor  de  professional  als  het  paar.  Deze
    applicatie  biedt  de  mogelijkheid  mensen  goed  te  informeren.  Bijvoorbeeld:  inhoud  traject,  inhoud
    convenant,  toekomst  na  scheiding,  consequenties,  valkuilen,  uitdagingen,  omgang  met  kinderen.
    Bijzonder  aan  deze  app  is  de  mogelijkheid  relatiekwaliteit  te  toetsen  met  een  test,  de  PQN-­‐R.

     

    Even  in  de  spiegel  kijken  helpt  met  kiezen.  Ook  de  link  met  de  VerbeterJeRelatie-­‐app  is  bijzonder  en
    krachtig.  We  weten  als  mediators  immers  dat  veel  mensen  twijfelen  over  hun  keuze:  scheiden  of
    blijven?  Het  is  aan  de  professional  om  in  dit  proces  en  bij  deze  keuze  te  ondersteunen;  te  vertragen
    waar  nodig,  gas  te  geven  waar  noodzakelijk.  Niets  is  zo  destructief  voor  je  ziel  en  je  relaties  als
    wanneer  dit  proces  gekenmerkt  wordt  door  onzorgvuldigheid,  waardoor  mensen  schade  kunnen
    ondervinden.  Dit  impliceert  een  grote  verantwoordelijkheid  van  de  mediator.  Slimme  apps  zijn  voor
    slimme  mediators  daarom  onmisbaar.

     

    Mediation  is  een  boeiend  proces.  Een  goede  mediation  lijkt  op  een  goede  relatietherapie.  Je  werkt  in
    beide  processen  vanuit  het  perspectief  van  de  uniciteit  van  het  individu.  Je  benadrukt  de  persoonlijke
    verantwoordelijkheid  en  met  behoud  van  verschillen  ga  je  op  zoek  naar  het  gemeenschappelijke
    belang.  Begrippen  als  empathie,  slimme  communicatieregels,  SMART-­‐afspraken  en  relatieplan  zijn
    zowel  binnen  mediation  als  partnerrelatietherapie  belangrijke  begrippen.  Het  fundament  onder  deze
    begrippen  is  liefde.  Liefde  is  het  fundament  onder  iedere  relatie,  en  daarmee  het  fundament  voor
    een  gezonde  samenleving.  Voor,  tijdens  en  ook  na  mediation.  Altijd.

    Add comment

    ~ COPYRIGHT © 2014 SCHEIDINGSAPP ALL RIGHTS RESERVED